Pravý nárazový zalesněný svah údolí Berounky, v délce 2 km v zaklesnutém meandru údolí jihozápadně od Hlásné Třebáně, tvořící východní a severovýchodní svah kopce Voškov (368,9 m n. m.).

Katastrální území: Běleč, Karlštejn - Poučník (okres Beroun)

Výměra: 29,88 ha

Nadmořská výška: 213–369 m

Vyhlášeno: 1972

Převážně severovýchodně exponované strmé svahy jsou převážně pokryty zachovalými dubohabrovými, suťovými a bukovými lesy s odpovídající květenou a zvířenou. 
Především v jihovýchodní části území nalezneme také ekosystémy skalních stepí. Vzhledem k pestrému geologickému podkladu se v území vyskytuje jak bazifilní, tak acidofilní květena.

Pravý nárazový zalesněný svah.
Přírodní rezervace Voškov. Foto: Vojen Ložek

​​​​​​​