Zářez účelové komunikace v délce asi 200 m k západu od provozních budov v lomu Hvížďalka a část svahu jižně od tohoto zářezu.

Katastrální území: Radotín (okres Praha)

Výměra: 1,31 ha

Nadmořská výška: 270–295 m

Vyhlášeno: 1988

Klasický geologický profil dokumentující místní vývoj prvohorní pražské pánve ve svrchním siluru a nespodnějším devonu a vývoj života v tomto období. Nejvýznamnější je opěrný profil ke globálnímu stratotypu hranicí mezi odděleními ludlow a přídolí (svrchní silur). Mezinárodně významné typické naleziště zkamenělin ve svrchním ludlovu.

Zářez účelové komunikace.
Přírodní památka Hvížďalka. foto. Ondřej Jäger

​​​​​​​