Na území CHKO Český kras je vyhlášeno 21 maloplošných chráněných území a bezzásahové území Doutnáč.

Chráněná území evropské soustavy Natura 2000 je zastoupeno devíti evropsky významnými lokalitami.