Jádro Českého krasu i jeho západní část patří do oblasti mírně teplé, mírně suché s mírnou zimou, severovýchodní pražská část náleží do teplé a suché oblasti. Průměrná roční teplota činí 8–9 °C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 530 mm. Srážkové maximum připadá na červenec. V zimních měsících jsou srážky minimální, sněhová pokrývka je nízká a vytrvává jen krátce. Díky pestrosti terénu a charakteru rostlinného pokryvu se zde výrazně uplatňují mikroklimatické vlivy jako teplotní inverze v úzkých roklích, kde se drží chladný vzduch, nebo naopak na k jihu obrácených svazích vyšších kopců vznikají ostrovy relativně teplého a suchého mikroklimatu.

Ranní letní pohled ze Zlatého koně.
Ranní letní pohled ze Zlatého koně. Foto: Josef Mottl