13 vyhlášených Památných stromů

Suché kamenité stráně Českého krasu jsou, co se mohutných stromů týče, poměrně chudé. Statné duby, jako známe z jihomoravských rovin a jihočeských hrází nebo staré lípy podhorských oblastí, bychom v krasu hledali marně. Přesto zde ale pěkné staré stromy stále rostou a zatím 13 z nich je vyhlášených za památné. Tyto stromy jsou známé, zanesené v turistických mapách a úředních dokumentech (Ústřední seznam ochrany přírody) a jednotlivě popsané zde.

Další pozoruhodné stromy

Pozornost a ochranu ale zajisté zaslouží i další stromy, které teprve postupně objevujeme (odkaz leták ke stažení). Jmenujme alespoň staré hrušně (nejmohutnější s kmenem metr v průměru roste u cesty 700 m severozápadně od lomu Malá Amerika a další v poli 800 m východně od obce Tobolka), dále statný z daleka viditelný dub v západním rohu lesa Obora východně od Měňan, pokroucené buky ve stinných roklích východně od Svatého Jana pod Skalou nebo mezi Srbskem a vrchem Chlum. Pozornost také zasluhuje pěkně rostlý javor babyka vedle kolejí cestou od Srbska k Tomáškovu lomu. Nějaké staré stromy také zbývají v zámeckém parku v Suchomastech. Občas potkáme kuriozity, jako silný popínavý břečťan, nebo vysoký jalovec. Obvodem kmene nejsilnější strom území CHKO Český kras je topol na svahu od železnice k Berounce mezi Tetínem a Berounem, ze kterého dnes zbývá už jen suchý boulovatý kmen.

Potkáte-li při svých toulkách krasem strom,

který vás zaujme – mohutný, neobvyklý, nebo takový ke kterému třeba ve své obci znáte historii, budeme rádi, když nám o něm napíšete! Už to, že se o něm bude vědět, někdo strom doplní třeba lavičkou nebo obrázkem, napomůže jeho účinnější ochraně. Nebo se může „váš“ strom do budoucna i zařadit mezi stromy “památné”.