Pro všechny milovníky květeny a zvířeny Českého krasu je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách a o zajímavých nebo vzácných živočiších, které může i běžný návštěvník spatřit. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co tu nyní kvete, leze nebo létá?

Bělosvrnáč pampeliškový

Bělosvrnáč pampeliškový

Hojný červnový druh Českého krasu. Teplomilný druh vázaný především na lesostepi a řídké lesy.

Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá

Roste v listnatých a smíšených lesích Českého krasu.

Mochna písečná

Mochna písečná

CHKO Český kras

Otakárek fenyklový

Otakárek fenyklový

Zdatný letec osluněných vyvýšených stanovišť, výjimkou nejsou ani zahrady a parky.

Otakárek ovocný

Otakárek ovocný

Často ho uvidíme na vyvýšených osluněných místech v krajině, kde se obě pohlaví potkávají.

Roháč obecný

Roháč obecný

Největší brouk Evropy je zároveň nejtypičtějším zástupcem brouků Českého krasu.

Stepnik rudý

Stepnik rudý

Žije na lesostepích a stepích Českého krasu. Rudě zbarvený je jen dospělý samec.

Sysel obecný

Sysel obecný

PP Syslí louky u Loděnice. Potřebuje plochy s trvale nízkým (sekaným) travním porostem.

Třemdava bílá

Třemdava bílá

Lesostepní rostlina, na kterou je lepší nesahat. Její silice mohou způsobit nepříjemné puchýře.

Vrubounek Schafferův

Vrubounek Schafferův

Žije na stepních lokalitách. Náš jediný druh, s končetinami uzpůsobenými k válení kuličky trusu.

Všechny rostliny a živočichové

Bledule jarní
Bledule jarní

CHKO Český kras

Bělosvrnáč pampeliškový
Bělosvrnáč pampeliškový

Hojný červnový druh Českého krasu. Teplomilný druh vázaný především na lesostepi a řídké lesy.

Bělozářka liliovitá
Bělozářka liliovitá

Najdeme ji na skalách, na suchých stráních a ve výslunných křovinách.

Hlaváček jarní
Hlaváček jarní

NPR Karlštejn

Hrachor panonský chlumní
Hrachor panonský chlumní

NPR Karlštejn

Jaterník podléška
Jaterník podléška

CHKO Český kras

Koniklec Luční
Koniklec luční

Žádní koně v kleci. Jméno pochází ze staročeského „poniknúti“, tedy sklonit hlavu.

Křivatec rolní
Křivatec rolní

CHKO Český kras

Křivatec český
Křivatec český

CHKO Český kras, Políčko

Lilie zlatohlavá
Lilie zlatohlavá

Roste v listnatých a smíšených lesích Českého krasu.

Lýkovec jedovatý
Lýkovec jedovatý

NPR Karlštejn

Medovník meduňkolistý
Medovník meduňkolistý

Častý v jarních dubohabřinách. Květy voní po medu a vzhled i vůně listů připomínají meduňku.

Mochna písečná
Mochna písečná

CHKO Český kras

Okrotice bílá
Okrotice bílá

V Českém krasu roste v dubohabřinách, na křovinatých stráních a ve světlých lemech lesů.

Otakárek fenyklový
Otakárek fenyklový

Zdatný letec osluněných vyvýšených stanovišť, výjimkou nejsou ani zahrady a parky.

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný

Často ho uvidíme na vyvýšených osluněných místech v krajině, kde se obě pohlaví potkávají.

Roháč obecný
Roháč obecný

Největší brouk Evropy je zároveň nejtypičtějším zástupcem brouků Českého krasu.

stepník rudý, foto Lucie Hruzová
Stepnik rudý

Žije na lesostepích a stepích Českého krasu. Rudě zbarvený je jen dospělý samec.

Střevíčník pantoflíček
Střevíčník pantoflíček

NPR Karlštejn

Sysel obecný
Sysel obecný

PP Syslí louky u Loděnice. Potřebuje plochy s trvale nízkým (sekaným) travním porostem.

Třemdava bílá
Třemdava bílá

Lesostepní rostlina, na kterou je lepší nesahat. Její silice mohou způsobit nepříjemné puchýře.

Vrubounek schafferův
Vrubounek Schafferův

Žije na stepních lokalitách. Náš jediný druh, s končetinami uzpůsobenými k válení kuličky trusu.

Včelník rakouský
Včelník rakouský

NPR Karlštejn