Během čtvrtohor se vyvinul reliéf do podoby, kterou známe dnes. Došlo k zahloubení řeky Berounky a jejích oboustranných přítoků a vzniku kaňonovitých údolí. Na dně těchto údolí pod krasovými prameny vznikaly a místy ještě vznikají travertinové (pěnovcové) kupy a kaskády.

Geologické podloží předznamenalo specifickou a pestrou geomorfologii území. Převažujícím typem reliéfu je mírně zvlněná pahorkatina. Rozsáhlá denudační plošina ve výšce okolo 400 m n. m., kterou jen o málo metrů převyšují zaoblené vrchy a krátké hřbety, a kterou protíná hluboké kaňonovité údolí řeky Berounky. Její krátké a málo vodnaté přítoky vytvořily údolí s nevyrovnaným spádem.

Kaňon Berounky.
Kaňon Berounky. Foto: Josef Mottl


 

Krajina Českého krasu.
Krajina Českého krasu. Foto: Josef Mottl