Zalesněné jihovýchodní úbočí kóty 347 m, které sousedí s východním okrajem obce Karlík, asi 500 m JZ od obce Vonoklasy.

Katastrální území: Karlík (okres Praha-Západ)

Výměra: 20,2 ha

Nadmořská výška: 215 - 347 m

Vyhlášeno: 2003

Jihovýchodní lesnaté úbočí porostlé převážně acidofilní zakrslou doubravou s fragmenty vegetace dřínových doubrav, skalních stepí a kyselých pohyblivých sutí s výskytem ještěrky zelené.

Zalesněné jihovýchodní úbočí kóty.
Přírodní památka Krásná stráň. Foto: Vojen Ložek

​​​​​​​