Zalesněné svahy na levém, menší část na pravém břehu Karlického potoka mezi Roblínem a Karlíkem.

Katastrální území: Mořinka (okres Beroun); Dobřichovice, Vonoklasy (okres Praha západ)

Výměra: 214,11 (120,00 BE + 94,11 PZ) ha

Nadmořská výška: 240–410 m

Vyhlášeno: 1972

Lesnatá část údolí Karlického potoka v jeho střední, krasové území protínající části. Dobře zachovalý soubor přirozených lesních společenstev a ostrůvků xerotermního bezlesí, které se pestře střídají podle členitého reliéfu a tomu odpovídajících půd a místního klimatu.

Zalesněné svahy.
Přírodní rezervace Karlické údolí. Foto: Vojen Ložek.

​​​​​​​