Opuštěný lom v severním úbočí a zalesněné východní úbočí vrchu Kobyla, 1500 m jihovýchodně od Koněprus.

Katastrální území: Koněprusy, Měňany, Suchomasty (okres Beroun)

Výměra: 18,53 ha

Nadmořská výška: 403–470 m

Vyhlášeno: 1999

Lom Na Kobyle je geologicky významným odkryvem se zřetelným tzv. voškovským přesmykem, tektonickou poruchou z doby variského vrásnění. V jeskyních byly učiněny pozoruhodné paleontologické a archeologické nálezy. Především v jihovýchodní části území jsou vyvinuta xerotermní stepní a lesostepní společenstva s bohatou květenou a zvířenou.

Opuštěný lom v severním úbočí a zalesněné východní úbočí vrchu Kobyla.
Lom Kobyla. Foto: Vojen Ložek

​​​​​​​