Tři plochy spojené ochranným pásmem převážně na levém svahu Mlýnského potoka s přilehlou Draskou roklí mezi Zmrzlíkem a Zadní Kopaninou. Menší část území leží v CHKO Český kras.

Katastrální území: Radotín (Praha), Zadní Kopanina (Praha)

Výměra: 15,98 ha

Nadmořská výška: 277 - 344 m

Vyhlášeno: 1988

Pastevní zvlněná krajina s teplomilnými trávníky, loukami a prameništi navazuje na osídlení Zadní Kopaniny. Předmětem ochrany je významný geologický profil silurem s řadou typických nalezišť zkamenělin a větší část stratotypového území oblastní litostratigrafické jednotky kopaninského souvrství (ludlow, silur).

Tři plochy spojené ochranným pásmem.
Přírodní památka Zmrzlík

​​​​​​​