Zalesněný hřbet severně od potoka Švarcavy, rozdělený dvěma jeho levými přítoky, 700 m západně od Solopysk.

Katastrální území: Třebotov (okres Praha západ)

Výměra: 21,6 ha

Nadmořská výška: 270–358 m

Vyhlášeno: 1972

Skalní výchozy jsou paleontologickou a stratigrafickou lokalitou mezinárodního významu. Ve stepních trávnících a na skalních stepích se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin a bezobratlých. V dubohabrových lesích s bohatým bylinným patrem rostou teplomilné druhy hub.

Zalesněný hřbet severně od potoka Švarcavy.
Přírodní rezervace Kulivá hora. Foto: Jan Hrubý

​​​​​​​