Mezofilní ovsíkové louky s převahou kulturních druhů trav a bylin s původní populací kriticky ohroženého veverkovitého hlodavce sysla obecného.

Rozloha 4,71 ha.

Vyhlášena v roce 2010.

Sysel se v Českém krasu a okolí do současné doby dochoval pouze na této lokalitě. Původní obyvatel kulturních stepí v současné době  v ČR obývá především ošetřované travnaté plochy jako jsou letiště, golfová hřiště apod. Malá část populace se vyskytuje na pastvinách nebo loukách. Populace sysla obecného je na zdejší lokalitě udržována pomocí vhodného managementu, který spočívá v mechanickém sekání  travnatého porostu 3 až 4 krát za rok, a to tak, aby výška travního porostu nepřesahovala 15 cm.

Mezofilní ovsíkové louky.
Přírodní památka Syslí louky u Loděnice

​​​​​​​
 

Sysel obecný. Foto: Polák

​​​​​​​