Zřejmě nejstarší strom v CHKO Český kras, který byl v roce 1982 vyhlášen památným stromem. V minulosti plnil úlohu hraničního stromu mezi zbraslavským a dobřichovickým panstvím. Vzhledem k výjimečnému postavení Zbraslavského kláštera v době vlády Lucemburků na českém trůnu se traduje, že cestu okolo dubu mezi Zbraslaví a Karlštejnem používal král český a císař římský Karel IV. Z těch časů je dub opředen pověstí o havranovi, který na něm sedával čekaje panovníkův průvod, aby letěl zvěstovat jeho příjezd na hrad. Při vědomí, že dub v těch letech možná ještě nerostl, nebo byl malý, jde dozajista o strom vpravdě historický. Nejpravděpodobněji byl ale vysazen až začátkem 17. století při tehdejším ohraničování nově získané půdy zbraslavským panstvím. Podle toho se jeho stáří odhaduje na více než 400 let. 

Dub letní, stáří více jak 400 let, obvod stromu 531 cm, výška 16,5 m (měřeno v roce 2009).

Zřejmě nejstarší strom v CHKO Český kras.