Opuštěný stěnový lom a strmé stěny železničního zářezu v údolí Berounky v délce 2 km severně od obce Tetín v Karlštejnské vrchovině.

Katastrální území: Tetín u Berouna (okres Beroun)

Výměra: 15,32 ha

Nadmořská výška: 221–278 m

Vyhlášeno: 1974

Předmětem ochrany je území s pestrým horninovým podkladem, kde se plně projevil říční i krasový fenomén. Na severně a severovýchodně orientovaných svazích a skalních stěnách nad údolím Berounky se vyvinula nelesní společenstva perialpinských rostlin a bezobratlých živočichů. Jeskyně Turské maštale je významnou archeologickou lokalitou.

Opuštěný stěnový lom.
Přírodní rezervace Tetínské skály. Foto: Vojen Ložek

​​​​​​​