V roce 1986 vyhlášena památným stromem. Lípa je výraznou krajinnou dominantou. Vysazena byla pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století. Stáří můžeme tedy odhadovat na 120 let.

Lípa srdčitá, stáří 12 let, obvod stromu 243 cm, výška 14 m (měřeno v 2009).

Památná lípa.