Strmý zalesněný ostroh v jádru meandru Šachetského potoka s několika opuštěnými stěnovými lůmky, západně od kóty Klapice, 600 m východně od Kosoře. 

Katastrální území: Radotín (okres Praha)

Výměra: 16,17 ha

Nadmořská výška: 235-345 m

Vyhlášeno: 1988

Geologické profily svrchním silurem a spodním devonem a významné naleziště zkamenělin v siluru. Druhově bohaté společenstvo šipákové doubravy a otevřené skalní stepi s bohatou faunou hmyzu.

Strmý zalesněný ostroh.
Přírodní rezervace Klapice. Foto: Pavel Špryňar

​​​​​​​