Členité území severně od Berounky mezi Berounem, Vráží, Mořinou, Karlštejnem a Srbskem.

Katastrální území: Bubovice, Budňany, Hlásná Třebáň, Hostim, Mořina, Srbsko u Berouna, Svatý Jan pod Skalou (okres Beroun)

Výměra: 1547,00 ha

Nadmořská výška: 216–440 m

Vyhlášeno: 1955

Rozsáhlé lesnaté území je členěné údolími potoků Budňanského, Bubovického a Loděnice. V přirozených i lomových odkryvech se nacházejí světově proslulé paleozoické geologické profily a paleontologické lokality, krasové jevy povrchové i podzemní. Soubor ekosystémů podmíněných vápencovým podložím a reliéfovou pestrostí zahrnuje škálu od okroticových bučin přes černýšové dubohabřiny a mochnové doubravy po hrachorové šipákové doubravy a kostřavové a pěchavové skalní stepi. Jedná se o klasickou oblast mnoha terénních přírodovědných oborů (mykologie, entomologie, geobotanika aj.) i o významnou archeologickou lokalitu.

V roce 2000 byl Národní přírodní rezervaci Karlštejn propůjčen Evropský diplom pro chráněná území. Ten uděluje Rada Evropy chráněným územím, která splní přísné požadavky na přírodní hodnotu daného území i na zabezpečení ochrany přírody a vhodného způsobu správy.  v roce 2020 bylo ocenění znovu potvrzeno.

V České republice je tímto diplomem oceněn ještě Národní park Podyjí a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty.


 

Členité území severně od Berounky mezi Berounem.
Národní přírodní rezervace Karlštejn

​​​​​​​