Zalesněné jihozápadní svahy vrchů Na Voskopě a Újezdce v těsném sousedství velkolomu Čertovy schody mezi obcemi Suchomasty a Koněprusy.

Katastrální území: Suchomasty (okres Beroun)

Výměra: 31,49 ha

Nadmořská výška: 392–473 m

Vyhlášeno: 2012

Snahy o zřízení této přírodní rezervace trvaly téměř patnáct let, během kterých probíhalo mnoho komplikovaných vyjednávání s vlastníkem pozemku – Velkolomem Čertovy schody, a.s. Cenná lokalita totiž celá leží v jeho stanoveném dobývacím prostoru. Téměř třetina přírodní rezervaceí se zbytky vápencových bučin navíc leží v území, kde na základě povolení ze začátku 90. let již mohla být zahájena těžba. Díky vstřícnému přístupu Velkolomu Čertovy schody se však nakonec dobrá věc přece jen podařila.

​​​​​​​PR Na Voskopě zaujímá zalesněné jihozápadní a západní svahy dvojvrší Na Voskopě (468 m n.m., vrchol je odtěžen lomem) a Újezdce (474,3 m n.m.). Vlastní vrcholy leží těsně za východní hranicí PR. Území je významnou mykologickou lokalitou s bohatým výskytem vzácných druhů hřibovitých hub, hřibu královského a hřibu Fechtnerova, dále pak pavučinců z podrodu Phlegmacium. Na lesních světlinách žije silně ohrožená užovka hladká a ohrožené druhy motýlů – vřetenušky chrastavcové, lišejníkovce malého.

Zalesněné jihozápadní svahy vrchů Na Voskopě a Újezdce.
Přírodní rezervace Na Voskopě. Foto: Vojen Ložek

​​​​​​​