Strmý zalesněný levý svah údolí Berounky na okraji Třebotovské plošiny mezi Radotínem, kótou Sulava ( 341,6 m n. m.) a Černošicemi v délce asi 1 km nad železniční tratí Praha - Beroun.

Katastrální území: Radotín (Hl. m. Praha)

Výměra: 44,47 ha

Nadmořská výška: 202 - 360 m.

Vyhlášeno: 1988

Významný geologický profil svrchním ordovikem dokumentuje vývoj sedimentace a života v této části pražské pánve. Významné typické naleziště zkamenělin v několika stratigrafických úrovních. Stanoviště několika typů teplomilných doubrav, zejména břekové doubravy, obýv bohatá fauna bezobratlých živočichů.

Strmý zalesněný levý svah údolí Berounky.
Přírodní rezervace Staňkovka. Foto: Josef Mottl

​​​​​​​