Pravděpodobně jde o hraniční stromy, svého času vyznačující hranici zbraslavského a dobřichovického panství (dnes hranice katastrálních území Vonoklasy a Černošice).
Oba duby byly vysazeny později než památný dub u Vonoklas. Zřejmě se tak stalo po dožití bývalých, na těchto místech rostoucích, hraničních stromů. Tomuto místu se říká „U dvou dubů“. Duby lemují původní cestu, která vedla podél hranice obou panství. Při pohledu ze současné modře značené turistické cesty od spodního mladšího dubu směrem k jihu je možné spatřit úvoz zmíněné původní cesty, kterým můžeme po 350 metrech dojít k památnému „Dubu u Vonoklas“.

1. d​​​​ub letní, odhadované stáří cca 260 let, 20 m a 410 cm (měřeno v roce 2012).

2. dub letní, odhadované stáří cca 160 – 210 let, 22 m a 280 cm (měřeno v roce 2012).

Památný dub pod Vysokou.