V roce 1978 vyhlášeny památnými stromy. Lípy byly vysazeny údajně r. 1742 při rekonstrukci kostela. Věk nejstaršího stromu by mohl být i 280 let.

Původně na místě stály lípy tři. Jedna z nich byla poničena větrem v r. 1986. Zbylý pahýl dožíval s několika větvemi ještě do r. 2005, kdy se vyvrátil a poté byl odstraněn. 

Lípa srdčitá, stáří až 28 let, obvody stromů 472 a 239 cm, výška 25 a 18 m (měřeno v roce 2009).

Památné lípy.