Skalnatý svah na pravém břehu Suchomastského potoka, 200–800 m severně od Suchomast.

Katastrální území: Suchomasty (okres Beroun)

Výměra: 8,91 ha

Nadmořská výška: 322–418 m

Vyhlášeno: 1977

Na území NPP Klonk leží jedna z nejdůležitějších lokalit stratigrafické geologie na světě. Je jím vůbec první mezinárodně stanovený stratotyp hranice dvou útvarů – zde siluru a devonu. Byl přijat na 24. Mezinárodním geologickém kongresu v roce 1972 v Montrealu. Jedná se o standard s celosvětovou platností, podle kterého se určuje průběh hranice mezi silurem a devonem. Silur a devon jsou dva útvary starších prvohor. Hranice mezi nimi je podle nejnovějších znalostí kladena přibližně do 410 – 418 miliónů let staré geologické historie.

Skalnatý svah na pravém břehu Suchomastského potoka.
Nalevo svah Klonku, napravo jeho památník.

​​​​​​​