Opuštěný jámový lom severozápadně od lomu Velká Amerika, 1500m jižně od Kozolup, 1500 m severozápadně od Mořiny.

Katastrální území: Kozolupy (okres Beroun)

Výměra: 2,00 ha

Nadmořská výška: 405–412 m.

Vyhlášeno: 1981

Lom u Kozolup je významným geologickým odkryvem, umožňujícím studovat uloženiny siluru ve střední části pražské pánve, v antiklinální struktuře Ameriky uvnitř devonského synklinoria. Geologický profil přináší především poznatky o vývoji usazenin a společenstev organismů na mořském dně ovlivňovaném vulkanickou činností v pánvi během oddělení ludlovu. PP je mezinárodně významným typickým nalezištěm řady druhů zkamenělin.

Opuštěný jámový lom.
Přírodní památka Lom u Kozolup

​​​​​​​