Plošina a ostroh se zalesněným západním svahem, z jihu omezená svislými stěnami údolí Suchomastského potoka.

Katastrální území: Koněprusy, Tmaň (okres Beroun)

Výměra: 29,06 ha

Nadmořská výška: 380–430 m

Vyhlášeno: 1986

Území s četnými krasovými jevy vytvořenými ve vápencích devonského stáří. V oblasti skalního defilé jsou dobře vyvinuty ekosystémy xerotermního bezlesí v sukcesní řadě sledující postupné osídlování vápencového substrátu živými organismy. Mimořádně pestrá a zajímavá je zdejší fauna xerotemních bezobratlých. Četné archeologické nálezy dokládají osídlení člověkem již od paleolitu.

Plošina a ostroh se zalesněným západním svahem.
Útvar zvaný Sloní hlavy. Foto: Josef Mottl

​​​​​​​