V prosinci 2019 byla vyhlášena novým památným stromem na území CHKO Český kras "Lípa v Mořince".

Jedná se o nejstarší lípu rostoucí na návsi obce Mořinka. V obecní kronice se dokonce zachoval zápis, který uvádí rok 1860 jako rok její výsadby. Její stáří je tedy 160 let.

Lípa srdčitá, stáří 160 let.

Památná lípa srdčitá.​​​​​​​