null S Náprstkem za poustevníkem Ivanem

Tip na výlet

S Náprstkem za poustevníkem Ivanem

  • Délka: 13,5 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Svatý Jan.

Tradiční výlet pro pěší, středně zmužilé výletníky (13,5 km)

Nejstarší značená trasa v Čechách – cesta Vojty Náprstka – vás povede z Berouna přes vrch Herinky ke slavnému poutnímu místu: Svatému Janu pod Skalou. V jeskyni tu prý 40 let poustevničil Ivan, živíce se jen lesními plody a mlékem ochočené laně. Ochutnejte vodu z jeho pramene. Nad jeskyní později vystavěli barokní kostel a klášter. Na skále nad obcí je u kříže nádherná vyhlídka. Po naučné stezce projdete lomem Paraple k hornickému skanzenu Solvayovy lomy, kde vás v sezóně povozí vláčkem. U rozcestí Propadlých vod se poohlédněte po závrtech hltajících vodu a ústících zřejmě do dosud neznámých jeskynních systémů. Kolem vrchu Doutnáče, jehož přírody se nesmí lidská ruka dotknout, dojdete k Bubovickým vodopádům. Vody v posledních letech ubylo, ale scenérie stále stojí za to. Pozor na křehké pěnovce! Kolem Kubrychtovy boudy, oblíbené již za první republiky, dorazíte k hostincům a vlaku do Srbska.

Galerie

Pohled z Herinek.

Pohled z Herinek, foto Lucie Hrůzová

Bubovické vodopády.

Bubovické vodopády, foto Josef Mottl

Výhled na zalesněnou část NPR Karlštejn.

Svatý Jan pod Skalou