null Vodácká naučná stezka Berounka

Naučná stezka

Vodácká naučná stezka Berounka

  • Délka: 10 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Berounka z Tetína.

Stezka má celkem 13 zastavení, z toho ale pouze čtyři jsou na území Českého krasu. Zastávky jsou umístěny u bývalého Vitáčkova mlýna naproti přírodní rezervazi tetínské skály, další je u lomu nad ústím Kačáku. Další zastávku má přímo na břehu řeky pod skalami Na Bříči, pak až na kempu u obce Karlštejn. Pod jezem v Klučicích mezi Karlštejnem a Hlásnou Třebání, proti strmé zalesněné stráni přírodní rezervace Voškov, je poslední zastávka a stezka tu končí.

Celková délka trasy po řece je 58 km, dá se splout za 1 až 2 dny. Bližší údaje o horním úseku stezky jsou uvedeny na stránkách CHKO Křivoklátsko.

Úsek na území CHKO Český kras má délku 10 km a je kromě vodáků vhodný i pro cyklisty, případně i pěší návštěvníky. Všechny zastávky jsou umístěny u cesty na levém břehu řeky. Splutí této části trvá 2-3 hodiny.

 


 

Galerie

Berounka s vodáky.

Berounka s vodáky

Berounka.

Vodácká NS Verounka

Mapka stezky.

Vodácká naučná stezka