null Naučná stezka Český Grand Canyon a Český Mauthausen

Naučná stezka

Naučná stezka Český Grand Canyon a Český Mauthausen

  • Délka: 2,5 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Památník.

Krátká a nenáročná naučná stezka nám otevírá mnoho témat, která se k lomům vztahují. Zavede nás na nově zpřístupněné výhledy do obou lomů. Cestou se dozvíme, jak je tvar místních lomů geologicky podmíněný, že zde existuje Evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky, která chrání zimoviště několika druhů vzácných netopýrů ve starých a nepřístupných štolách navazujících na lomy a také o nespravedlivém utrpení mnoha především politických vězňů, kteří v letech 1949 – 1953 v Trestaneckém lomu za nelidských podmínek pracovali.

V některých částech je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu malých dětí.

Více o Pracovním útvaru Mořina

Galerie

Úvodní panely.
Geologická zastávka.
Pietní místo.
Vyhlídková trasa.