Hlaváček jarní
Hlaváček jarní

NPR Karlštejn

Křivatec český
Křivatec český

CHKO Český kras, Políčko

Lilie zlatohlavá
Lilie zlatohlavá

Roste v listnatých a smíšených lesích Českého krasu.

Koniklec luční
Koniklec luční

Žádní koně v kleci. Jméno pochází ze staročeského „poniknúti“, tedy sklonit hlavu.

Okrotice bílá
Okrotice bílá

V Českém krasu roste v dubohabřinách, na křovinatých stráních a ve světlých lemech lesů.

Jaterník podléška
Jaterník podléška

CHKO Český kras

Křivatec rolní
Křivatec rolní

CHKO Český kras

Bledule jarní
Bledule jarní

CHKO Český kras

Bělosvrnáč pampeliškový
Bělosvrnáč pampeliškový

Hojný červnový druh Českého krasu. Teplomilný druh vázaný především na lesostepi a řídké lesy.

Bělozářka liliovitá
Bělozářka liliovitá

Najdeme ji na skalách, na suchých stráních a ve výslunných křovinách.

Hrachor panonský chlumní
Hrachor panonský chlumní

NPR Karlštejn

Lýkovec jedovatý
Lýkovec jedovatý

NPR Karlštejn

Medovník meduňkolistý
Medovník meduňkolistý

Častý v jarních dubohabřinách. Květy voní po medu a vzhled i vůně listů připomínají meduňku.

Mochna písečná
Mochna písečná

CHKO Český kras

Otakárek fenyklový
Otakárek fenyklový

Zdatný letec osluněných vyvýšených stanovišť, výjimkou nejsou ani zahrady a parky.

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný

Často ho uvidíme na vyvýšených osluněných místech v krajině, kde se obě pohlaví potkávají.

Roháč obecný
Roháč obecný

Největší brouk Evropy je zároveň nejtypičtějším zástupcem brouků Českého krasu.

Stepnik rudý
Stepnik rudý

Žije na lesostepích a stepích Českého krasu. Rudě zbarvený je jen dospělý samec.

Střevíčník pantoflíček
Střevíčník pantoflíček

NPR Karlštejn

Sysel obecný
Sysel obecný

PP Syslí louky u Loděnice. Potřebuje plochy s trvale nízkým (sekaným) travním porostem.