null Minikonference Selské fórum

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Minikonference Selské fórum

4. 3. 2024

Setkání zemědělců a krajinářů s názvem Selské fórum se povedlo a těšíme se zase za rok.
Proběhl třetí ročník setkání nejen pro zemědělce, s letošním tématem ochrana půdy a tvorba krajiny. Našim cílem je umožnit zemědělcům objevovat nové "ekologické" aspekty jejich práce a poskytnout prostor pro setkání a výměnu zkušeností. Mezi přednášejícími i publikem bylo mnoho zajímavých lidí se zajímavými a důležitými infomacemi.
 

 
Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Erich Vodňanský, zemědělec, držitel ocenění "Pestrá krajina" a Praktická krajinná opatření na statku

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Zdeněk Žalud, Ústav výzkumu globální změny a Adaptace krajiny a zemědělství na změnu klimatu

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Zdeněk Žalud, Ústav výzkumu globální změny a Adaptace krajiny a zemědělství na změnu klimatu

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Alžběta Procházková, WWF v Česku a Půda jako základ utváření zemědělské krajiny

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Tereza Humešová, Český spolek pro agrolesnictví a Nový dotační titul Agrolesnictví

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Tomáš Uhnák, Farmářská škola z Roblína a agrolesnický projekt realizovaný studenty

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Jiří Prachař, Farmářská škola z Roblína

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Kateřina Tremlová, AOPK ČR Správa CHKO České Středohoří a Projekt LIFE - obnova druhově bohatých suchých trávníků v Českém Středohoří

Účastníci akce při výkladu.

Selské fórum, Jakub Rumler, zemědělec, pastevec a krajinář a Odbyt masa (a dalších produktů) pomocí e-mail marketingu