null Konference k 50. výročí CHKO Český kras

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Konference k 50. výročí CHKO Český kras

2. 8. 2022

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras zve na odborný seminář a setkání krasových badatelů a ochranářů Český kras včera, dnes a zítra konané 3. a 4. listopadu 2022 ve Svatojánské koleji, klášteře ve Svatém Janu pod Skalou. Konference je pořádána ve spolupráci s obcí Svatý Jan pod Skalou a Svatojánskou kolejí tamtéž.

 

Logo konference.

Plánovaný program:    

​​​​​​Čtvrtek 3. 11. 2022 dopoledne:

Exkurze v okolí Sv. Jana (na Třesinu): ochranářský management skalních stepí a řídkých lesů, skalní vyhlídky, historie osídlení a krajiny.

Čtvrtek 3. 11. 2022 odpoledne

Zvané přednášky a diskuse shrnující význam oblasti

geologie, geomorfologie a paleontologie, vývoj přírody spolu s lidmi, rostliny a živočichové.     

Večer a občerstvení v prostorách kláštera.

​​​​​​Pátek 4. 11. 2022 celý den

Poster session, Krátké přednášky s diskusí „case studies“ z Českého krasu:

výzkum, příroda v procesu a co z toho plyne pro ochranu přírody, praktická péče o přírodu a krajinu, prezentace a popularizace přírodních hodnot.

K účasti se hlaste prostřednictvím formuláře, zde najdete i podrobnější informace:

Přihláška na konferenci

Pozvánka a konečný program konference

Krajina ČK.
Krajina ČK s Berounkou.