null S císařovnou Eliškou z Karlštejna na Karlík

Tip na výlet

S císařovnou Eliškou z Karlštejna na Karlík

  • Délka: 15 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Mořinka celá.

Výlet pro pěší, kteří nechtějí jít s davem (15 km)

Z vlakové zastávky Zadní Třebaň se vydejte přes krásnou Hlásnou (krásné jsou brány ke statkům) polní cestou do kopce. Na louce před Karlštejnem se otevře jedinečný, neokoukaný pohled na hrad. Před davy turistů uhnete na červenou značku, která vás povede lesem a loukami do Mořinky s unikátní návsí (památkově chráněná zóna) a novodobým menhirem. Při procházení přírodní rezervací Karlické údolí si všimněte zachovalých doubrav a dubohabřin (nejkrásnější jsou rozkvetlé v dubnu). Z hradu Karlík, kam se prý uchylovala císařovna se svou ženskou družinou, se zachovaly už jen zbytky valů a zdiva. Ve Vonoklasech si můžete vycházku prodloužit naučnou stezkou „Okolím Vonoklas“. Před sestupem do Černošic nemiňte více než 400letý dub na Vráži, jeden z posledních hraničních dubů zbraslavského panství. Dle pověsti na něm sedával havran, čekaje průvod Karla IV., aby letěl zvěstovat panovníkův příjezd na hrad.

Galerie

Cesta do Mořinky.

Cesta z karlštejna do Mořinky, foto Tereza Marešová

Mořinka.

Mořinka, foto Hana Hofmeisterová

Zvonovec liliolistý.

Zvonovec liliolistý, foto Petr Heřman