Cílem dokumentu je najít cesty, jak nejlépe prezentovat hodnoty chráněné krajinné oblasti (CHKO). Český kras různým skupinám návštěvnické veřejnosti. Výsledný dokument bude sloužit jako podklad pro plánování interpretace jednotlivých fenoménů i samotné ochrany přírody a krajiny v různých částech území s ohledem na cílové skupiny, které je navštěvují.

 

Koncepce ke stažení