null Za obojživelníky a plazy Českého krasu

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

29. dubna

Za obojživelníky a plazy Českého krasu

  • Datum pořádání akce: 29. 4. 2023
  • Místo: Okolí Srbska
  • Typ: Zoologická vycházka věnovaná především obojživelníkům

Jarní zoologická exkurze v Českém krase, která je věnovaná především obojživelníkům a jejich vazbě na vodní prostředí. Povede částí Národní přírodní rezervace Karlštejn.

Pozvánka bude zveřejněna s dostatečným předstihem.