null Evropský den chráněných území

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

27. května

Evropský den chráněných území, Českým krasem za Hagenem

  • Datum pořádání akce: 27. 5. 2023
  • Místo: NPR Karlštejn, Karlštejn - Lomy Mořina-Pání hora-lom Na Chlumu-Srbsko
  • Typ: přírodovědná vycházka

Speciální jednodenní naučná stezka, kdy je cestou možné, při tématických zastávkách plnit různé úkoly, zaměřené zejména na poznávání přírody Českého krasu. Součástí asi 12 km trasy je i průchod štolou k lomu Malá Amerika s průvodcem a možná i tajemným Hagenem.

Začátek v Karlštejně u pošty kdykoliv mezi 8:30 – 11:00.

Zde dostanete kartičku na razítka a nejdůležitější informace.

 

Pozvánka bude zveřejněna s dostatečným předstihem.