null Entomologická exkurze

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

3. června

Entomologická exkurze

  • Datum pořádání akce: 3. 6. 2023
  • Místo: Srbsko - Karlštejn
  • Typ: Entomologická vycházka

Během exkurze budeme pozorovat různý zajímavý letní hmyz, denní motýly a podle aktuálních možností i vodní bezobratlé živočichy.

Trasa povede ze Srbska okolo Karlovy studánky, přes travnaté lesostepní biotop a kolem Dubu sedmi bratří do Karlštejna. Všude očekáváme nálezy zajímavých bezobratlých živočichů.

Délka trasy je zhruba 7 km. Z Karlštejna je možné pokračovat samostatně ve výletu nebo jet vlakem domů. 

Pozvánka bude zveřejněna s dostatečným předstihem.